Go to Top

Bền vững

img1

Đối với khách hàng:
4M-Electric thực hiện hoàn thành tất cả các nội dung công việc bằng hết trách nhiệm và trí tuệ của người kỹ sư 4M-Electric.

Mội trường làm việc:
Chúng tôi cam kết tại công ty có môi trường làm việc chuyên nghiệp. Là một tập thể ƯỚC MƠ của nhiều tối tác

Chính sách đào tạo:
4M-Electric cam kết chính sách 10% lợi nhuận để phát triển con người và chuyên môn sâu.

Đóng góp xã hội:
4M-Electric cam kết hoạt động thuế minh bạch. Cùng hoạt động đoàn thể an ninh địa phương.