Go to Top

Định hướng

4M-Electric định hướng tới sự bền vững và lâu dài với từng doạnh nghiệp. 4M-Electric là đối tác tin cậy và chuyên gia tư vấn đem tới sự tối ưu hóa sản xuất.

Nâng cấp trình độ chuyên môn và cùng đối tác từ tập đoàn như Schneider, Siemens, LS, Mitshibushi,…áp dụng những phương pháp tiên tiến vào hệ thống điện tại Việt Nam.

img1

Một số định hướng phát triển áp dụng năm 2014-2015:

  • Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng của UK tại Việt nam – Đối tác của Siemens, Schneider Electric
  • Phương pháp chuẩn đoán phóng điện cục bộ tại tủ trung thế
  • Phương pháp chuẩn đoán phóng điện cục bộ tại Máy Biến Áp
  • Áp dụng và kiểm tra hệ thống bảo vệ dòng rò chống giật ở các tòa nhà tại Hồ Chí Minh

Cung cấp chứng chỉ an toàn cho hệ thống điện.