Go to Top

CÁC GIẢI PHÁP SCADA/ QLNL

Các giải pháp khác nhau về truyền thông của hệ thống quản lý năng lượng

Giải pháp cổ điển:

  • Dựa trên nền tảng truyền thông Modbus RTU, kết nối RS485 dạng multidrop
  • Giới hạn số lượng thiết bị kết nối
  • Do mạng truyền thông Modbus RTU có tốc độ chậm nên thời gian cập nhật các tín hiệu trên màn hình HMI rất chậm

 Giải pháp theo mođun:

  • Dựa trên nền tảng truyền thông Modbus TCP, kết nối RJ45 thông qua các ethernet switch
  • Không giới hạn số lượng thiết bị kết nối
  • Cập nhật tức thời giá trị đo lường hiển thị trên màn hình HMI

Pic 3.16

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ SCADA/ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VỚI SENTRON POWERMANAGER

  • Sentron Powermanager thực hiện cấu trúc SCADA phân tán
  • Mỗi hệ thống có thể thu thập dữ liệu và các cảnh báo của hệ thống khác
  • Tăng số lượng kết nối của các thiết bị đo lường lên mức tối đa

Pic 3.17