Go to Top

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Pic 3.11

Sentron Powermanager 3.0

Phần mềm SCADA/QLNL Sentron Powermanager ứng dụng cho lĩnh vực quản lý năng lượng công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Sentron Powermanager cung cấp nhiều biểu mẫu báo cáo, các phương án quản lý năng lượng, các cấu hình tích hợp và trạm đo lường ảo nhằm tính toán biệu đồ phụ tải đặc thù cho từng loại doanh nghiệp cũng như cải thiện quy mô hệ thống.

Sentron Powermanager với chức năng giám sát và sa thải phụ tải được sử dụng để ấn định mức giới hạn tiêu thụ năng lượng trong thời gian nhất định. Nếu phát hiện tiêu thụ năng lượng vượt mức giới hạn, hệ thống xuất ra các cảnh báo và cho phép thực hiện thao tác đóng cắt thiết bị từ xa.

Sắp tới đây, các doanh nghiệp vừa và lớn sẽ bị ảnh nặng nề bởi việc tăng giá năng lượng (điện, nhiên liệu đốt…), buộc các doanh nghiệp này phải cắt giảm lượng tiêu thụ năng lượng trong kỳ hạn lâu dài. Hệ thống quản lý năng lượng chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp giám sát các giá trị đo lường về năng luợng và chỉ ra việc tiết kiệm lăng lượng có thể thực hiện được. Hệ thống SCADA/QLNL Sentron Powermanager sẽ giúp các doanh nghiệp và vận hành viên của nhà máy và tòa nhà nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.

Khi kết nối với các điện kế đa chức năng và thiết bị đóng cắt có tích hợp truyền thông Modbus (TCP hoăc RTU), hệ thống SCADA/QLNL sẽ giám sát và lưu trữ các đại lượng điện như dòng, áp, công suất, điện năng tiêu thụ và tần số … Ngoài ra các thiết bị đo khác có truyền thông Modbus đều có thể kết nối vào hệ thống này. Để vận hành hệ thống hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn QLNL châu Âu EN 16001 và ISO 50001, người dùng chỉ cần máy tính sử dụng hệ điều hành Windows và mạng LAN để kết nối các thiết bị đo lường.

Ở chế độ đồ họa, giá trị trung bình của các giá trị đo lường được hiển thị thay đổi theo thời gian, nhiều biểu đồ phụ tải khác cho từng dây chuyền sản xuất hoăc của các hộ tiêu thụ điện khác có thể so sánh với nhau. Màn hình hiển thị cũng chỉ ra các sự cố đã xảy ra (nếu có) và cho phép lập trình các phương án đối phó với các sự cố này. Các báo cáo thực hiện xuất ra nhờ vào các biễu mẫu lập sẵn và người sử dụng có thể thiết kế tùy ý các biểu mẫu này.

Phần mềm quản lý năng lượng có khả năng mở rộng từ một hệ thống đơn giản với 10 thiết bị đo cho đến một giải pháp phức tạp lên đến 1000 thiết bị đo bao gồm cả hệ thống kết nối kiểu cầu trúc phân tán.

SENTRON POWERMANAGER CUNG CẤP CÁC CHỨC NĂNG SAU:

  • Thu thập dữ liệu
  • Nhận dạng các tải đỉnh và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
  • Đánh giá hộ tiêu thụ điện dựa vào các báo cáo
  • Giám sát phụ tải
  • Lưu trữ thường xuyên dữ liệu được thu thập theo thời gian. Các dữ liệu này cung cấp bời các thiết bị đo và thiết bị đóng cắt có tích hợp truyền thông Modbus
  • Hệ thống cảnh báo
  • Quản trị người sử dụng
  • Cấu trúc hệ thống phân tán
  • Báo cáo phân bổ chi phí nội bộ doanh nghiệp
  • Lựa chọn truy cập thông qua Web

Pic 3.12

Minh họa báo cáo tiêu thụ năng lượng của một tòa nhà

Sentron Powermanager tích hợp công cụ lập trình HMI để có thể thiết kế tùy ý giao diện, giúp người vận hành dễ dàng quan sát.

Pic 3.14

Ví dụ giao diện người sử dụng HMI

Pic 3.15

Module thiết kế HMI