Go to Top

Power Management System

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG/ SCADAPic 3.2

Siemens là tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị điện, tự động hóa và luôn dẫn đầu thế giới về năng lượng và quản lý năng lượng.

Chúng tôi tự hào là đối tác chiến lực của tập đoàn Siemens tại Việt Nam về Quản Lý Năng Lượng Chuyên Nghiệp. Chúng tôi cam kết tư vấn và đưa ra giải pháp quản lý năng lượng hiệu quả đến quý doanh nghiệp.

  1. Các thiết bị phần cứng
  2. Phần mềm QLNL
  3. Các giải pháp SCADA / QLNL
  4. Cấu hình máy tính
  5. Dự án thực hiện

Pic 3.1