Go to Top

Vật tư dự phòng

TẠI SAO PHẢI NÂNG CẤP MÁY CẮT ACB ? 

Theo vòng đời của thiết bị thông thường khoảng 10- 15 năm để hoạt động lý tưởng, sau đó mỗi nhà sản xuất sẽ ra thông báo sẽ nâng cấp lên 1 dòng sản phẩm khác với đặc tính kỹ thuật tương đương. Giải pháp nâng cấp ACB (Retrofit Solutions) từ 4M Co., sẽ đem tới sự tối ưu cho hệ thống điện. Chi phí rẻ và thời gian thực hiện bằng ¼ so với phương pháp cổ điển.

NÂNG CẤP MÁY CẮT (ACB RETROFIT SOLUTION)

Ứng dụng phương pháp dựng hình bằng phần mềm 3D tham số, chúng tôi dựa vào thông số kích thước chuẩn xác về ACB của nhà sản xuất xây dựng mẫu 3D của ACB đưa vào máy tính. Qua đó chúng ta thấy rõ được mọi trường hợp rủi ro khi lắp đặt.

Kỹ sư chuyên môn sẽ thiết kế bộ KIT chuyển đổi tương ứng cho từng ACB cần thay.

Với giải pháp RETROFIT SOLUTIONS này chúng ta ứng dụng cho tất cả hãng ACB trên thế giới

Những bộ KIT chuyển đổi được gia công trên máy CNC điều khiển kỹ thuật số cho độ chính xác cao và dựa vào kình nghiệm Giải pháp Retrofit đã đem lại lợi ích vượt trội như sau:

Pic 7.1

Lợi ích vượi trội so với giải pháp cổ điển

RETROFIT SOLUTION PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN
Cam kết thực hiện trong vòng 3 giờ Thực hiện ít nhất 8 giờ
Loại bỏ tất cả các rủi ro gặp phải – ZERO rủi ro Nhiều rủi ro lúc thực hiện
Gia công bằng máy công cụ CNC Gia công bằng thủ công và kinh nghiệm
Ứng dụng phần mềm dựng hình 3D tham số Không áp dụng, dựa vào kinh nghiệm kỹ thuật viên
Lên phương án rõ ràng trước khi thực hiện Phương án không rõ ràng