Go to Top

DỰ ÁN THỰC HIỆN

1. Dự án Robert Bosch Vietnam

2. Dự án Pepsico HoocMon

3. Dự án Saigon Star Garden

4. Dự án Tenamyd

5. Dự án Pomina 02

6. Dự án Bệnh Viện Ch ợ Rẫy

7. Dự án SemiConductor

8. Cà Ph ê Trung Nguyen

9. Olam Group

10. Dutch Lady – Bình Dương

11. Vinamilk Trường Thọ

12. RMIT

13. VNPT

14. T òa nhà Quốc Hội

15. T òa nh à EVN