Go to Top

XN Dịch vụ KCN Giang Điền – Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Phát triển KCN

XN Dịch vụ KCN Giang Điền – Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Phát triển KCN

KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

CÔNG TRÌNH SỮA CHỮA RECLOSER TẠI TRỤ ĐIỆN SỐ 01/1/DT CỦA CAO ỐC SONADEZI

1. Cung cấp biến và thay thế biến dòng cho recloser tại tòa nhà Sonadezi.

2. Cung cấp vật tư Toroid Transformer và thiết bị sửa chữa Recloser Nulec PTCC

Tháng 07 năm 2016